Άδεια λειτουργίας Φροντιστηρίου – Εκπαιδευτήριου

school
Ο νόμος που διέπει την έκδοση άδειας λέιτουργίας για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις βρίσκεται στο ΦΕΚ 3057Β / 18-11-2012

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Έντυπο χορήγησης νέας άδειας
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος όπου θα δηλώνεται:
 • Δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, ΝΠΔΔ, κληρικού ή υπάλληλου ΟΤΑ
 • Δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα
  Ν.3528/09-02-2007 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν3839/29-03-2019.
 • Δεν έχει παυθεί / απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιώτη εκπαιδευτικού ή διδλασκοντα λόγω ανεπάρκειας ή πειθαρχικών παραπτωμάτων.
 • Δεν του έχει επιβληθεί ποινή ανάκλησης ή απαγόρευσης έκδοσης άδειας λειτουργίας για οποιονδήποτε φορέα εκπαίδευσης την τελευταία δεκαετία.
 • Μόνιμη κατοικία
 • Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος όπου θα δηλώνεται:
 • Το πιστό των αντιγράφων των δικαιολογητικών που προσκομίζονται
 • Η εναρμόνιση των δικαιολογητικών που προσκομίζονται με τα απαιτούμενα
 • Ο διακριτικός τίτλος της προς σύσταση ή τροποποίηση επιχείρησης
  Προσοχή: Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν δέχεται στον διακριτικό τίτλο όρους που παραπέμπουν σε "ιδρύματα" τα οποία δεν είναι σε θέση να αδειοδοτεί, π.χ. : σχολή, σχολείο, ακαδημία, κολέγιο κτλ
 • Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
 • Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου πέρι μη πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης
 • Κατάθεση υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χρηματικό ποσό ανάλογα του τύπου του εκπαιδευτήριου.
  Το ποσό αφορά κάθε κτήριο εγκατάστασης, και πληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής "e-Πληρωμές"
 • Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του προς εγκατάσταση κτηρίου:
 • Κατόψεις με αναγραφή χαρακτηρισμών των διάφορων χώρων
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
 • Υπεύθυνη δήλωση δύο μηχανικών περί στατικής επάρκειας

Διαδικασία αδειοδότησης

Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλονται αποκλειστικά ταχυδρομικώς στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Πάνω στον Α4 φάκελο αναγράφεται σαφώς το περιχόμενο, πχ. “Για χορήγηση άδειας λειτουργίας Φροντιστηρίου”

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ελέγχει τα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητα, καταλληλότητα και επάρκεια. Ελέγχεται η τήρηση των όρων και των σχετικώ προδιαγραφών και συμπληρώνεται το Δελτίο Πληρότητας – Συμβατότητας. 

Αν τα δικαιολογητικά είναι ελλειπή ή ακατάλληλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ζητείται η επανασυλλογή αυτών εντός 15 ημερών. Ακολουθεί νέα εξέταση. Αν είναι όλα καλά, εκδίδεται η άδεια λειτουργίας και αποστέλεται στον αιτούντα. Διαφορετικά συμπληρώνονται οι παραλείψεις και οι ελλέιψεις στο Δελτίο Πληρότητας – Συμβατότητας.

Το έχετε λοιπόν αποφασίσει. Με το καλό! Όμως…

Γνωρίζουμε καλά ότι το άνοιγμα μιας νέας επιχείρησης έχει πολύ τρέξιμο. Από την ανεύρεση του “κατάλληλου” ακινήτου, την έρευνα και αγορά εξοπλισμού, την αδειοδότηση, τη διαμόρφωση του χώρου, την επίπλωση, την αγορά και εκμάθηση λογισμικών, τη λογιστική διαχείριση, τη διαφήμιση και πολλά ακόμη.

Όλα αυτά μπορεί να είναι από “εξοντωτικά” έως και αποτρεπτικά για πολύ κόσμο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που στην προσπάθεια να τα καταφέρουν “ολα μόνοι τους”, οδηγήθηκαν σε απόγνωση και εν τέλει σε εγκατάλειψη του σχεδίου τους.

Εμείς στη metras σας προτρέπουμε να ασχοληθείτε με αυτό που ξέρετε να κάνετε καλά: Τη δουλειά σας!

Προσηλωθείτε στον πραγματικό σας στόχο: Να πετύχετε!

Μην αναλώνεστε με διαδικασίες οι οποίες δεν άπτονται του γνωστικού σας πεδίου, σας γεμίζουν με άγχος και σας οδηγούν συχνά σε αδιέξοδα. Αφήστε τους μηχανικούς της metras να πραγματοποιήσουν όλα τα απαραίτητα -και επίπονα- στάδια, και προσηλωθείτε στο πως θα κάνετε τη διαφορά στην επιχείρησή σας.

Στο κάτω κάτω, ο λόγος που πήρατε τελικώς αυτή την απόφαση, είναι διότι είδατε κάτι σε εσάς. Μια λάμψη που λείπει στο χώρο.

Εμείς θα είμαστε εδώ για εσάς. Για ότι και αν χρειαστείτε.

Παρότι η metras είναι σχήμα μηχανικών, έχουμε τις υποδομές, τις συνεργασίες και τα κατάλληλα άτομα για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Για αυτό και είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ένα υπέροχο δώρο.

Αναθέτοντας δύο ή περισσότερες εργασίες στην metras ή σε άμεσους συνεργάτες μας, σας παρέχουμε εντελώς δωρεάν ένα από τα παρακάτω (δική σας επιλογή):

 • Μία εταιρική ιστοσελίδα σε δικό σας domain με πέντε σελίδες (κεντρική σελίδα, προϊόντα-υπηρεσίες, πληροφορίες, ιστολόγιο, επικοινωνία)
 • Λογιστική παρακολούθηση δωρεάν για 4 μήνες & έκπτωση 25% για τους υπόλοιπους 8 του πρώτου έτους (Ετήσιο πρόγραμμα)
 • Κατασκευή σελίδας Facebook & LinkedIn
 • 4 ώρες εκπαίδευση στη δημιουργία διαφημιστικών καμπανιών στα social media

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!

 

Αναθέστε την έκδοση ή την τροποποίηση της άδειάς σας στην metras!

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν σύμβουλο - μηχανικό της metras, και ξεκινήστε τη δική σας επιχείρηση!
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin