Κτηματολόγιο

kthma
Το Κτηματολόγιο αποτελεί την πρώτη τεκμηριωμένη Ελληνική προσπάθεια καταγραφής όλων των ακινήτων (και των δικαιωμάτων επί αυτών)  στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.Αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης για τα χρόνια που έρχονται, με γνώμονα την καθολική τεκμηρίωση των ακινήτων και τη σύνδεση αυτών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται με τη διεξοδική απόδοση δικαιωμάτων κατοχής, χρήσης, δουλείας, επικαρπίας, μίσθωσης κ.α. επί αυτών.

Ποιους αφορά;

Το Κτηματολόγιο μας αφορά όλους, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η δήλωση της ακίνητης περιουσίας μας δεν πρέπει να αποφευχθεί ή να παρεμποδιστεί με κανένα τρόπο, διότι σύντομα θα αποτελέσει κριτήριο κατοχής ή απώλειας αυτής. Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται αν το Κτηματολόγιο έχει δημιουργηθεί για να χρησιμοποιηθεί για φορολογικούς λόγους. Η απάντηση είναι και ναι, και όχι. Δεν ήταν προφανώς αυτός ο αυτοσκοπός, αλλά με μεγάλη βεβαιότητα θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για την ταυτοποίηση, την αποκάλυψη και την επανόρθωση οικονομικών ατασθαλειών.

Και αν δεν το δηλώσω;

Αν υπάρξουν ακίνητα αλλά και αγροτικές εκτάσεις που δεν θα δηλωθούν εντός των χρονικών προθεσμιών, θα χαρακτηρίζονται ως “αγνώστου ιδιοκτήτη” και θα περιέλθουν στην περιουσία του δημοσίου. Η περιουσία αυτή θα μεταφερθεί στο Υπερταμείο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε) που συστάθηκε με το τρίτο μνημόνιο με σκοπό, κατά ένα μέρος την αποπληρωμή μέρους το χρέους της χώρας μέσω εκποίησης περιουσίας του δημοσίου και κατά δεύτερο την επενδυτική αξιοποίηση τους από το Δημόσιο.Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά. Επίσης, για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

Καλό είναι να γνωρίζετε:

α) Δικαίωμα εντός αστικής περιοχής

Για αδόμητο γεωτεμάχιο κάτω των 400 τ.μ. – Πρόστιμο 70 €
Για αδόμητο γεωτεμάχιο άνω των 400 τ.μ. – Πρόστιμο 120 €
Για γεωτεμάχιο με κτίσμα μέχρι 200 τ.μ. – Πρόστιμο 150 €
Για γεωτεμάχιο με κτίσμα άνω των 200 τ.μ. – Πρόστιμο 250 €
Για διηρημένη ιδιοκτησία μέχρι 200 τ.μ. – Πρόστιμο 100 €
Για διηρημένης ιδιοκτησίας άνω των 200 τ.μ. – Πρόστιμο 250 €
Για βοηθητικό χώρο (αυτοτελούς ιδιοκτησίας) – Πρόστιμο 50 €

β) Δικαίωμα σε αγροτική περιοχή

Για αδόμητο γεωτεμάχιο κάτω των 4.000 τ.μ. – Πρόστιμο 70 €
Για αδόμητο γεωτεμάχιο άνω των 4.000 τ.μ. – Πρόστιμο 100 €
Για γεωτεμάχιο άνω των 4.000 τ.μ. με κτίσμα – Πρόστιμο 200 €
Για κάθε άλλο δικαίωμα (π.χ. δουλεία κλπ ) – Πρόστιμο 70 €

 • Υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας
 • Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων
 • Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων
 • Υποβολή ενστάσεων
 • Αναμόρφωση των κτηματολογικών στοιχείων μετά την εξέταση των ενστάσεων και των αιτήσεων διόρθωσης
 • Σύνταξη των τελικών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων
 • Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του παλαιού Υποθηκοφυλακείου.

Πως να δηλώσουμε το ακίνητό μας

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Φωτοαντίγραφο τίτλου που αποδεικνύει το δικαίωμα ακινήτου(π.χ. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας, δήλωση αποδοχής κληρονομιάς κ.α.)
 • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού μεταγραφής
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου
 • Αποδεικτικό έγγραφο για το ΑΦΜ  δηλούντος
 • Δήλωση Ε9

Τέλη κτηματογράφησης

 • 35 € ανά δικαίωμα ακινήτου και 20 € για βοηθητικούς χώρους
 • 35 € ανά ακίνητο στις αγροτικές περιοχές και μέχρι δύο ακίνητα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού τους.
 • Τρόποι υποβολής της δήλωσης ιδιοκτησίας

  1) Πηγαίνοντας ο ίδιος στο Κτηματολογικό γραφείο ή κάποιος τρίτος εξουσιοδοτημένος

  Διαδικασία:

  • Προσκόμιση δήλωσης στο Κτηματολογικό γραφείο – Υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης
  • Πληρωμή τέλους σε τράπεζα
  • Προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής και οριστική καταχώρηση και υποβολής δήλωσης

  2) Ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής(Βασική προυπόθεση η ύπαρξη λογαριασμού e-mail)

  Διαδικασία:

  • Ηλεκτρονική καταχώρηση δήλωσης ιδιοκτησίας (Στοιχεία δικαιούχου – Επιλογή νομού – Στοιχεία και τύπος ακινήτου – Εντοπισμός ακινήτου – Συμπλήρωση δικαιωμάτων σε ακίνητο και τίτλων ιδιοκτησίας)
  • Σάρωση και υποβολή συνημμένων εγγράφων
  • Πληρωμή τέλους κτηματογράφησης με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα
  • Ολοκλήρωση διαδικασίας και οριστική υποβολή

  Ποιες περιοχές αφορά

  greece
 • Από τις 10 Δεκεμβρίου του 2018, έχει αρχίσει η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων για 12 νέες υπό ένταξη στο κτηματολόγιο περιοχές. Πρόκειται για τις περιοχές Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Άρτας, Λευκάδας, Γρεβενών, Ροδόπης, Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Αρκαδίας, Θάσου, Μεγάρων και Οινόης.
 • Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 10-12-2018 και λήγει στις 12-03-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 10-06-2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

 • Στις 17 Δεκεμβρίου 2018 ξεκίνησε η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και σε επτά νέες περιοχές. Αυτές είναι το Λασίθι, Πιερία, Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Κόρινθος, Αργολίδα και Αρκαδία.
 • Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 17-12-2018 και λήγει στις 18-03-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 18-06-2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

 • Ξεκινά η Συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε οκτώ ακόμα περιφερειακές ενότητες : Αιτωλοακαρνανία, Λακωνία, Ηράκλειο, Καστοριά, Φλώρινα, Δράμα, Ξάνθη και Χαλκιδική
 • Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιφερειακές ενότητες Δράμας, Ξάνθης, Χαλκιδικής, Καστοριάς και Φλώρινας αρχίζει στις 14-1-2019 και λήγει στις 15-4-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 15-7-2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

  Στις παρακάτω περιοχές (OTA) έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας.
  ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
  ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
  ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  ΑΓΧΙΑΛΟΥ
  ΑΔΑΜ
  ΑΔΕΝΔΡΟΥ
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
  ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ
  ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
  ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
  ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ
  ΑΣΚΟΥ
  ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
  ΑΣΣΗΡΟΥ
  ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ
  ΒΑΛΤΟΧΩΡΙΟΥ
  ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ
  ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
  ΒΟΛΒΗΣ
  ΒΡΑΣΝΩΝ
  ΒΡΑΧΙΑΣ
  ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ
  ΓΕΦΥΡΑΣ
  ΔΡΥΜΟΥ
  ΕΛΕΟΥΣΗΣ
  ΕΞΑΛΟΦΟΥ
  ΕΠΑΝΟΜΗΣ
  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
  ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΒΑΛΛΑΡΙΟΥ
  ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ
  ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
  ΚΑΡΔΙΑΣ
  ΚΑΡΤΕΡΩΝ
  ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
  ΚΟΛΧΙΚΟΥ
  ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
  ΚΡΙΘΙΑΣ
  ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
  ΚΥΜΙΝΩΝ
  ΛΑΓΚΑΔΑ
  ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ
  ΛΑΓΥΝΩΝ
  ΛΑΧΑΝΑ
  ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
  ΛΗΤΗΣ
  ΛΙΒΑΔΙΟΥ
  ΛΟΦΙΣΚΟΥ
  ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ
  ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
  ΜΕΣΑΙΟΥ
  ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ
  ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
  ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
  ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
  ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
  ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
  ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
  ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ
  ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ
  ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
  ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ
  ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
  ΞΥΛΟΠΟΛΕΩΣ
  ΟΣΣΗΣ
  ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
  ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ
  ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ
  ΠΡΟΦΗΤΟΥ
  ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
  ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ
  ΣΙΝΔΟΥ
  ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ
  ΣΟΥΡΩΤΗΣ
  ΣΟΧΟΥ
  ΣΤΑΥΡΟΥ
  ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ
  ΣΤΙΒΟΥ
  ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
  ΤΡΙΛΟΦΟΥ
  ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΟΥ
  ΦΙΛΥΡΟΥ
  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
  ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
  ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ
  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
  ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ
  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
  ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
  ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ
  ΑΡΝΑΙΑΣ
  ΑΦΥΤΟΥ
  ΒΑΒΔΟΥ
  ΒΑΡΒΑΡΑΣ
  ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ
  ΓΑΛΑΡΙΝΟΥ
  ΓΑΛΑΤΙΣΤΗΣ
  ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ
  ΓΟΜΑΤΙΟΥ
  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
  ΔΟΥΜΠΙΩΝ
  ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ
  ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  ΙΕΡΙΣΣΟΥ
  ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ
  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
  ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ)*
  ΚΑΣΣΑΝΔΡΗΝΟΥ
  ΚΡΗΜΝΗΣ
  ΚΡΗΝΗΣ
  ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
  ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
  ΜΑΡΑΘΟΥΣΣΗΣ
  ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
  ΜΕΤΑΓΚΙΤΣΙΟΥ
  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
  ΝΕΑΣ ΓΩΝΙΑΣ
  ΝΕΑΣ ΠΟΤΕΙΔΑΙΑΣ
  ΝΕΑΣ ΣΚΙΩΝΗΣ
  ΝΕΑΣ ΤΕΝΕΔΟΥ
  ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
  ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
  ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
  ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ
  ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ
  ΝΕΩΝ ΣΙΛΑΤΩΝ
  ΝΙΚΗΤΗΣ
  ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ
  ΟΛΥΝΘΟΥ
  ΟΡΜΥΛΙΑΣ
  ΟΥΡΑΝΟΠΟΛΕΩΣ
  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
  ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ
  ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
  ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ (ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ)*
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
  ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
  ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΩΝ
  ΡΙΖΩΝ
  ΣΑΝΩΝ
  ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ
  ΣΤΑΓΙΡΩΝ
  ΣΤΑΝΟΥ
  ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ
  ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
  ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ
  ΦΛΟΓΗΤΩΝ
  ΦΟΥΡΚΑΣ
  ΧΑΝΙΩΤΗ
  ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
  ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  ΑΓΚΑΘΙΑΣ
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
  ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ
  ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ
  ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
  ΔΑΣΚΙΟΥ
  ΔΙΑΒΑΤΟΥ
  ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ
  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ (ΗΜΑΘΙΑΣ)
  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ (ΝΑΟΥΣΗΣ)
  ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
  ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ
  ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ
  ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ
  ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
  ΚΛΕΙΔΙΟΥ
  ΚΟΠΑΝΟΥ
  ΚΟΡΥΦΗΣ
  ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
  ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ
  ΚΥΨΕΛΗΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)*
  ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
  ΛΟΥΤΡΟΥ
  ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
  ΜΑΡΙΝΗΣ
  ΜΕΛΙΚΗΣ
  ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
  ΝΑΟΥΣΗΣ
  ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
  ΝΗΣΙΟΥ
  ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ
  ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΛΙΤΣΙΟΥ
  ΠΑΤΡΙΔΟΣ
  ΠΛΑΤΑΝΟΥ
  ΠΛΑΤΕΟΣ
  ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
  ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ
  ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
  ΡΑΧΗΣ
  ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
  ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
  ΣΤΑΥΡΟΥ
  ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
  ΣΥΚΕΑΣ
  ΣΦΗΚΙΑΣ
  ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  ΤΡΙΛΟΦΟΥ
  ΦΥΤΕΙΑΣ
  ΧΑΡΙΕΣΣΗΣ
  ΑΓΓΙΣΤΗΣ
  ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ
  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
  ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
  ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ
  ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ
  ΑΓΡΙΑΝΗΣ
  ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ
  ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ
  ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ
  ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
  ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ
  ΑΜΠΕΛΩΝ
  ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ
  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
  ΑΝΘΗΣ
  ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
  ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ
  ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ
  ΑΧΙΝΟΥ
  ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
  ΒΑΛΤΕΡΟΥ
  ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ
  ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ
  ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΗΣ
  ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ
  ΒΕΡΓΗΣ
  ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ
  ΓΑΖΩΡΟΥ
  ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ
  ΓΟΝΙΜΟΥ
  ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
  ΔΑΦΝΗΣ
  ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ
  ΔΗΜΗΤΡΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ
  ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ
  ΕΛΑΙΩΝΟΣ
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
  ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ
  ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
  ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
  ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
  ΗΛΙΟΚΩΜΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
  ΘΕΡΜΩΝ
  ΘΟΛΟΥ
  ΙΒΗΡΩΝ
  ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
  ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
  ΚΑΜΑΡΩΤΟΥ
  ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΥ
  ΚΑΡΠΕΡΗΣ
  ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΗΣ
  ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ
  ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ
  ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΙΩΝ
  ΚΕΡΚΙΝΗΣ
  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
  ΚΟΡΜΙΣΤΗΣ
  ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ
  ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ
  ΚΡΗΝΙΔΟΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ
  ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ
  ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ
  ΛΕΥΚΩΝΟΣ
  ΛΙΒΑΔΙΑΣ
  ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
  ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ
  ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ
  ΛΥΓΑΡΙΑΣ
  ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ
  ΜΑΝΔΗΛΙΟΥ
  ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ
  ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΗΣ
  ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΥ
  ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
  ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙΟΥ
  ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ
  ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΣ
  ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΣ
  ΜΕΤΑΛΛΩΝ
  ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ
  ΜΙΚΡΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
  ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ
  ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
  ΜΥΡΚΙΝΟΥ
  ΜΥΡΡΙΝΗΣ
  ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
  ΝΕΑΣ ΜΠΑΦΡΑΣ
  ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ
  ΝΕΑΣ ΤΥΡΟΛΟΗΣ
  ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
  ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
  ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΙΝΤΙΚΗΣ)
  ΝΕΩΝ ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ
  ΝΙΓΡΙΤΗΣ
  ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ
  ΟΙΝΟΥΣΣΑΣ
  ΟΡΕΙΝΗΣ
  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
  ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ
  ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
  ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
  ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ
  ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ
  ΠΕΠΟΝΙΑΣ
  ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ
  ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ
  ΠΡΟΒΑΤΑ
  ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ
  ΠΡΩΤΗΣ
  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
  ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
  ΣΗΣΑΜΙΑΣ
  ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
  ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ
  ΣΚΟΠΙΑΣ
  ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ
  ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
  ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΓΙΣΤΗΣ
  ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
  ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙΟΥ
  ΣΥΜΒΟΛΗΣ
  ΣΦΕΛΙΝΟΥ
  ΤΕΡΠΝΗΣ
  ΤΟΥΜΠΑΣ
  ΤΡΑΓΙΛΟΥ
  ΤΡΙΑΔΟΣ
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ
  ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ
  ΧΑΡΟΠΟΥ
  ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
  ΧΟΡΤΕΡΟΥ
  ΧΟΥΜΝΙΚΟΥ
  ΧΡΙΣΤΟΥ
  ΧΡΥΣΟΥ
  ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ
  ΨΥΧΙΚΟΥ
  ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
  ΑΙΓΙΝΙΟΥ
  ΑΛΩΝΙΩΝ
  ΑΝΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΑΡΩΝΑ
  ΒΡΙΑΣ
  ΒΡΟΝΤΟΥΣ
  ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ
  ΔΙΟΥ
  ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ
  ΕΛΑΦΟΥ
  ΕΞΟΧΗΣ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΧΑΡΑΔΡΑΣ)*
  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
  ΚΑΡΙΤΣΗΣ (ΔΙΟΥ)
  ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ
  ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
  ΚΑΤΑΧΑ
  ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
  ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
  ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΗΣ
  ΚΟΡΙΝΟΥ
  ΚΟΥΚΚΟΥ
  ΛΑΓΟΡΡΑΧΗΣ
  ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
  ΛΙΒΑΔΙΟΥ
  ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
  ΛΟΦΟΥ
  ΜΗΛΙΑΣ
  ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ
  ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
  ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ
  ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ
  ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
  ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ
  ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ
  ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ)*
  ΠΑΡΑΛΙΑΣ
  ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ
  ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ (ΣΤΑΘΜΟΥ)*
  ΠΟΡΩΝ
  ΠΥΔΝΗΣ
  ΡΗΤΙΝΗΣ
  ΡΥΑΚΙΩΝ
  ΣΒΟΡΩΝΟΥ
  ΣΕΒΑΣΤΗΣ
  ΣΚΟΤΙΝΗΣ
  ΣΦΕΝΔΑΜΙΟΥ
  ΤΡΙΛΟΦΟΥ
  ΦΩΤΕΙΝΩΝ
  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
  ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ)*
  ΑΚΡΙΤΑ
  ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ
  ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ
  ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ
  ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ
  ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
  ΒΑΘΗΣ
  ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ
  ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
  ΓΑΛΛΙΚΟΥ
  ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ
  ΓΟΡΓΟΠΗΣ
  ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
  ΓΡΙΒΑΣ
  ΔΡΟΣΑΤΟΥ
  ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
  ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ
  ΕΥΖΩΝΩΝ
  ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
  ΘΕΟΔΟΣΙΩΝ
  ΙΣΩΜΑΤΟΣ
  ΚΑΜΠΑΝΗ
  ΚΑΡΠΗΣ
  ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
  ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ
  ΚΑΤΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
  ΚΟΙΛΑΔΙΟΥ
  ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
  ΚΟΡΩΝΟΥΔΑΣ
  ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ
  ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΥ
  ΛΙΒΑΔΙΩΝ
  ΜΑΝΔΡΩΝ
  ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ
  ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ
  ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΕΡΝΑΣ
  ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ
  ΜΕΣΙΑΝΟΥ
  ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ
  ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
  ΜΟΥΡΙΩΝ
  ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ
  ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ
  ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ
  ΝΕΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ
  ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΕΑΣ
  ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ
  ΠΕΔΙΝΟΥ
  ΠΛΑΓΙΑΣ
  ΠΛΑΓΙΩΝ
  ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
  ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΕΑΣ
  ΣΚΡΑ
  ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΥΡΙΩΝ
  ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
  ΤΕΡΠΥΛΛΟΥ
  ΤΟΥΜΠΑΣ
  ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
  ΦΑΝΟΥ
  ΦΙΛΥΡΙΑΣ
  ΦΥΣΚΑΣ
  ΧΕΡΣΟΥ
  ΧΡΥΣΟΠΕΤΡΑΣ
  ΧΩΡΥΓΙΟΥ

  Ο ρόλος μας στη διαδικασία υποβολής των ακινήτων σας

  team
  Η metras σε συνεργασία με έμπειρους και καταξιωμένους στο χώρο οικονομολόγους και νομικούς, είναι σε θέση να αναλάβει το σύνολο των απαραίτητων διαδικασιών για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας.Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα των μηχανικών μας με επικεφαλή τον κ. Γεωργάκη Θεοφάνη αναλαμβάνει την οικονομική σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος κατάλληλου για την υποβολή του ακινήτου στο Κτηματολόγιο, χωρίς περιττά στοιχεία που ανεβάζουν το κόστος. (Δίνεται έμφαση στον προσδιορισμό των ορίων του ακινήτου). Αν παρόλα αυτά δεν επιθυμείτε τη σύνταξη τοπογραφικού, τότε η επόμενη λύση είναι ο γεωγραφικός εντοπισμός του ακινήτου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα – γεωευρετήριο του Κτηματολογίου.

  Η κ. Φειδιάρη Φωτεινή αναλαμβάνει τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων και την άρτια ηλεκτρονική υποβολή τους, δίνοντας κατευθύνσεις οικονομικής φύσης στους πελάτες. Σε συνεργασία με δικηγόρο, γίνεται εφόσον απαιτείται, έλεγχος τίτλων και δηλώσεων ακινήτων προηγούμενων ετών. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζονται ή ανακαλύπτονται πιθανά προβλήματα ασυμβατότητας και προβαίνουμε στη ρύθμιση τους εγκαίρως. 

  Συχνές ερωτήσεις

  question-mark-1872634_640
  Σε αυτό το τμήμα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε προκαταβολικά σε πιθανές απορίες που μπορεί να σας έχουν δημιουργηθεί.

  Πως μπορώ να εντοπίσω το ακίνητό μου;

  Εντοπισμός ακινήτου

  Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να εντοπίσει σε ψηφιακό χάρτη το ακίνητό του ή δεν έχει τοπογραφικό διάγραμμα, τότε υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι εντοπισμού του ακινήτου του:

 • Με ταχυδρομική διεύθυνση
 • Με GPS χειρός (προσεγγιστικών συντεταγμένων)
 • Με χρήση εφαρμογής telektima.gr
 • Μέσω της Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών που παρέχεται από τον ιστότοπο www.ktimatologio.gr
 • H χρήση των δυο τελευταίων τρόπων δεν ενδείκνυται για αστικα ακίνητα, ενώ είναι κατάλληλα για αγροτικές εκτάσεις μικρής αξίας με ασαφή όρια.

  Πρέπει να κάνω τοπογραφικό ή όχι;

  Εντοπισμός ακινήτου

  Η απάντηση δεν είναι πάντα τόσο απλή, ώστε να δίνεται με ένα ναι ή ένα όχι. Αν υπάρχουν τα χρήματα και ο χρόνος, τότε καλό είναι να γίνεται τουλάχιστον όσον αφορά ακίνητα με ασαφή όρια.

  Αξίζει να σημειωθεί οτι πάνω από όλα ο πιο ενδεδειγμένος και ακριβής τρόπος εντοπισμού του ακινήτου είναι το τοπογραφικό διάγραμμα.

  Μπορεί να είναι πιο κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία, όμως το τοπογραφικό διάγραμμα είναι το πλέον κατάλληλο και πρόσφορο μέσο για τον ορθό εντοπισμό και την οριοθέτηση του ακινήτου με ακρίβεια.

  Άλλωστε, ένας λανθασμένος εντοπισμός ακινήτου ή μια λάθος οριοθέτηση ή και ανεντόπιστα δικαιώματα, μπορούν να βάλουν σε μεγαλύτερους μπελάδες (χρονοβόρες διαδικασίες και οικονομικές επιβαρύνσεις)τους πολίτες που θα κληθούν να τροποποιήσουν τις αρχικές δηλώσεις ιδιοκτησίας και να επαναπροσδιορίσουν τις ιδιοκτησίες τους.

  Συχνές ερωτήσεις από τον ιστότοπο του Κτηματολογίου

  Ναι, εφόσον τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν είναι επαρκή για τον εντοπισμό της θέσης και των ορίων του ακινήτου σας θα κληθείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης προκειμένου να υποδείξετε το ακίνητό σας στους χάρτες που θα σας υποδειχθούν από το προσωπικό του Γραφείου. 

  Για να δηλώσετε ως αιτία κτήσης του δικαιώματός σας έκτακτη χρησικτησία, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρέπει να υποβάλετε έγγραφα που να αποδεικνύουν τη χρησικτησία π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ, μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, εγγραφή υποθήκης και λοιπών βαρών, Ε9 κλπ. Από τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να αποδεικνύεται 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου. 

  Μετά την Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων δεν επιτρέπεται να υποβληθεί δήλωση δικαιώματος με αιτία κτήσης την χρησικτησία για ακίνητο, το οποίο έχει καταχωριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» αλλά υποβάλλεται ένταση με κοινοποίηση στο Ελληνικό Δημόσιο.

  Βοηθητικός χώρος είναι οι αποθήκες και τα πάρκινγκ, τα οποία δηλώνονται στο Κτηματολόγιο μόνο εφόσον είναι αυτοτελείς χώροι, δηλαδή έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο.

  Ως αγροτική στους κτηματολογικούς χάρτες ορίζεται η περιοχή  η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισμού προϋφισταμένου του 1923  ή εκτός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηματικής δόμησης.

  Αν το ακίνητό σας βρίσκεται εκτός σχεδίου θα πρέπει να  απευθυνθείτε στο οικείο Γραφείο Κτηματογράφησης για να μάθετε εάν βρίσκεται σε χαρακτηρισμένη αγροτική ή αστική περιοχή. 

  Το προσύμφωνο είναι πράξη μη μεταγράψιμη στο Υποθηκοφυλακείο, συνεπώς δεν σας κατοχυρώνει ότι κατέχετε το ακίνητο. Θα πρέπει να προβείτε σε διόρθωση τέτοιου είδους εκκρεμοτήτων προκειμένου να υποβάλετε τη δήλωσή σας στο Κτηματολόγιο. Σημειώστε ιδιαίτερα το εξής: Αν έχουν συμπληρωθεί 20 χρόνια από την υπογραφή του προσυμφώνου και κατέχετε το ακίνητο, τότε μπορείτε να το δηλώσετε με το δικαίωμα της έκτακτης χρησικτησίας και να προσκομίσετε το προσύμφωνο ως αποδεικτικό της άσκησης χρησικτησίας.  

  Ναι, μπορείτε να δηλώσετε το δικαίωμά σας στο Κτηματολόγιο ακόμα κι αν δεν έχετε κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα:

  Κληρονομιά με διαθήκη:

 • ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
 • ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης
 • πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
 • πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς
 •  

  Κληρονομιά χωρίς διαθήκη:

 • ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
 • ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
 • πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
 • πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς
 • Όταν συνταχθεί η πράξη αποδοχής κληρονομιάς και μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, θα πρέπει να προσκομιστεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης αντίγραφο της πράξης και του πιστοποιητικού μεταγραφής, προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα.

  Το μεταβλητό τέλος κτηματογράφησης 1‰ θα καταβληθεί όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης μόνο από τους κυρίους και επικαρπωτές. Το τέλος αυτό καθορίζεται επί μιας αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, που προκύπτει από την τιμή ζώνης, την παλαιότητα και τον όροφο, αφού αφαιρεθούν είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ από την αξία του ακινήτου. 

  Στην περίπτωση συνδικαιούχων οι είκοσι χιλιάδες ευρώ αφαιρούνται για κάθε δικαιούχο και επί του ποσού που απομένει υπολογίζεται το ποσοστό 1‰, το οποίο και επιμερίζεται στους συνδικαιούχους. 

  Αναθέστε την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στην metras!

  Επικοινωνήστε σήμερα με έναν μηχανικό ή σύμβουλο της metras, και ολοκληρώστε τη διαδικασία εύκολα και χωρίς εκπλήξεις.
  Share on facebook
  Share on google
  Share on twitter
  Share on linkedin