Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

building-2

► Νέος Νόμος 4495/2017

Ο νέος νόμος παρέχει την ευκαιρία στους πολίτες – ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών να προβούν σε τακτοποίηση, καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο για τη διατήρησή τους. Το πρόστιμο αυτό είναι σημαντικά μικρότερο από το αντίστοιχο της πολεοδομίας σε ενδεχόμενο έλεγχο -κάτι που με την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου θα είναι σαφώς πιθανότερο-.

Η αναστολή κυρώσεων και προστίμων έχει διάρκεια 30 έτη, και συνοδεύεται με οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση σε πολλές περιπτώσεις.

Αποτελεί μετεξέλιξη του παλαιότερου νόμου Ν.4178/13, παρέχοντας ευνοϊκότερους όρους όπως μείωση παραβόλων, εξόφληση σε 100 δόσεις κ.α.

► Τι αφορά

Η τακτοποίηση με τον Ν.4495/2017 αφορά όλες τις κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις χώρων που έχουν εκτελεστεί χωρίς την έκδοση οικοδομικής άδειας ή καθ’ υπέρβαση αυτής πριν από τις 28-07-2011.
Δεν θεωρούνται αυθαίρετα όσα κτίσματα αποδεδειγμένα υφίστανται πριν από τις 30-11-1955.

►► Από τη δημοσίευση του νόμου (03-11-2017) και έπειτα, όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από δήλωση του Μηχανικού και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές εκτός αυτών που υπάχθησαν σε νόμο περί τακτοποίησης.

Υπολογισμός προστίμων

euros

Ο υπολογισμός του ενιαίου ειδικού προστίμου γίνεται με βάση το εμβαδόν της αυθαίρετης κατασκευής επί την τιμή ζώνης στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, επί κάποιους επιμέρους συντελεστές που εξαρτώνται από τη χρήση της κατασκευής, τα μεγέθη των υπερβάσεων και την παλαιότητα.

Μειώσεις προστίμου

► Αναλόγως της παλαιότητας

Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, που αποδεδειγμένα προϋφίστανται της 01-01-1983, καταβάλλεται το 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου. 

Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 01-01-1983 έως 01-01-1993 καταβάλλεται το 60% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ενώ για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 01-01-1993 έως 31-12-2003 καταβάλλεται το 80 % του ενιαίου ειδικού προστίμου

► Ειδικές ομάδες πληθυσμού

Ειδικές ομάδες πληθυσμού θεωρούνται:

► Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
► Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
► Παλιννοστούντες / Μόνιμοι κάτοικοι Θράκης
► Πολύτεκνοι
► Τρίτεκνοι και Μονογονεϊκές οικογένειες
► Μακροχρόνια άνεργοι
► Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Χρόνος κατασκευής ακινήτου

► Απόδειξη χρόνου κατασκευής - παλαιότητας

Η απόδειξη του χρόνου ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής γίνεται με την υποβολή σχετικής αεροφωτογραφίας.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης αεροφωτογραφίας ο χρόνος της ανέγερσης είναι δυνατό να αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής.

Τακτοποιήστε το ακίνητό σας στη metras!

Οι μηχανικοί της metras είναι εδώ για εσάς! Αν θέλετε να υπαχθείτε στο νέο νόμο, να διασώσετε το ακίνητό σας και να διασφαλίσετε ότι για τα επόμενα 30 χρόνια θα εξαιρεθείτε από κατεδάφιση, πρόστιμα κτλ, τότε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
phone

Επικοινωνήστε μαζί μας: Σας ενημερώνουμε εντός ημέρας για το ύψος του προστίμου, την αμοιβή μας, και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να μας προσκομίσετε προκειμένου να προβούμε σε τακτοποίηση του αυθαιρέτου σας. 

(Το πρόστιμο, η αμοιβή μας κλπ προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία που θα μας δηλώσετε. Είναι προσεγγιστικά ώσπου ότου να γίνει η αυτοψία στο ακίνητο από μηχανικό της metras).

Συμπληρώστε και στείλτε μας υπογεγραμμένα τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με τον Ν.4495/2017:

►Υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση στο γραφείο μας

► Υπεύθυνη δήλωση αυθαιρέτων

► Σύμβαση ανάθεσης που περιγράφει τη μεταξύ μας συνεργασία

(Τα παραπάνω έγγραφα παρέχονται από εμάς σε εσάς, διευκολύνοντάς σας στη διαδικασία συμπλήρωσης και οδηγώντας σας με ασφάλεια στο επιθυμητό αποτέλεσμα)

paperwork

Εμείς με τη σειρά μας, και καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα παραπάνω βήματα εκ μέρους σας, πραγματοποιούμε:

inspection

Αυτοψία στο ακίνητο, εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών:

Μόλις συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, μεταβαίνουμε στο ακίνητό σας, όπου πραγματοποιούμε μετρήσεις, καταγραφή αυθαιρεσιών και σύγκριση με τα υφιστάμενα σχέδια εφόσον υπάρχουν. Όπου απαιτείται, συντάσσεται νέο τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές.

Υπαγωγή του αυθαιρέτου σας στον Ν.4495/2017.

►Σας αποστέλουμε με e-mail την εντολή πληρωμής του παραβόλου. 

► Μόλις το τακτοποιήσετε, (~24 ώρες χρειάζεται το σύστημα για να ενημερωθεί για την πληρωμή του παραβόλου) σας αποστέλουμε την εντολή πληρωμής του προστίμου (εφόσον υπάρχει).

► Όταν τακτοποιηθεί και αυτό, λαμβάνετε την βεβαίωση υπαγωγής στον νόμο, καθώς και βεβαίωση νομιμότητας τους ακινήτου σας (αν την έχετε ζητήσει από εμάς).

paperwork

Μην περιμένετε άλλο!

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν σύμβουλο - μηχανικό της metras, και τακτοποιήστε το αυθαίρετό σας σήμερα.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin