Υποστήριξη εργοταξίου

bulldozer
Ο τοπογράφος είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των μελετών και των κατασκευών. Είναι ο μηχανικός ο οποίος μεταφέρει με ευθύνη και ακρίβεια τα χαρακτηριστικά της μελέτης επί του εδάφους. Έτσι, πριν πρακτικά πατήσει πόδι στο εργοτάξιο ο πρώτος εργάτης ή η πρώτη “μηχανή”, ο τοπογράφος έχει ήδη αφήσει το στίγμα του. Κυριολεκτικά.

Εργασίες πριν την έναρξη

leica

Οι εργασίες που επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των εργασιών, και πάντα ανάλογα με τη φύση του υπό κατασκευή έργου, χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες:

1. Ελεγκτικές: Πρόκειται για εκείνες τις απαραίτητες εργασίες κατά τις οποίες εντοπίζονται και επισημαίνονται τυχόν χονδροειδείς αποκλίσεις / σφάλματα της μελέτης σε σχέση με την παρούσα υφιστάμενη κατάσταση. Ειδικότερα, όταν η υπό κατασκευή μελέτη έχει ολοκληρωθεί χρόνια πριν, η σύγκριση του “τότε” με το “τώρα” αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Κοινό παράδειγμα η διάνοιξη οδών, όπου είτε από αμέλεια κατά την αποτύπωση του μελετητή, είτε λόγω της “άναρχης” κατασκευαστικής συνήθειας τόσο των ιδιωτών όσο και πολλών φορέων, εμφανίζονται εμπόδια όπως κολώνες υψηλής τάσης της ΔΕΗ, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, αυθαίρετες κατοικίες κ.α. Το πρόβλημα λύνει η έγκαιρη επίσκεψη του τοπογράφου μηχανικού, όπου κατόπιν συνενόησης και συμφωνίας, μπορεί και δίνει λύσεις δημιουργώντας τμηματικά ή καθολικά μελέτη εφαρμογής, βασισμένη στην υπάρχουσα επίγεια κατάσταση.

2. Προπαρασκευαστικές: Οι εργασίες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία εγγυώνται συμβατότητα και ενιαία ακρίβεια κατά μήκος του έργου, και για όλες τις παρεμβάσεις του κατασκευαστή. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται η εγκατάσταση οριζοντιογραφικού και υψομετρικού δικτύου ελέγχου, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης εφόσον παρατηρηθούν διαφοροποιήσεις με τη μελέτη, η λήψη εδάφους (υψομετρική αποτύπωση για υπολογισμό όγκων) κ.α. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι πολλές φορές ο κατασκευαστής “βιάζεται να ξεκινήσει” με αποτέλεσμα να μην δίνει την πρέπουσα σημασία στην συγκεκριμένη ομάδα εργασιών, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ασυμφωνία στις επιμετρήσεις και στα ΠΠΑΕ του, και ως εκ τούτου παρακώλυση στην είσπραξη λογαριασμών, κλίμα δυσπιστίας, έλλειψη συνεννόησης κ.α.

3. Κατασκευαστικές: Εδώ ανήκουν κυρίως οι εργασίες χάραξης και σήμανσης, ο προσδιορισμός δηλαδή επί εδάφους όλων των απαραίτητων γεωμετρικών χαρακτηριστικών του έργου. Ενδεικτικά αναφέρω την χάραξη της ζώνης εργασιών, κίνησης και πρόσβασης, χαρακτηριστικά σημεία κατασκευών, υψομετρικά επίπεδα κ.α. Η απόδοση της μελέτης επί του εδάφους. Μια εργασία που λόγω της χρήσης των GPS υποτιμήθηκε και “φτήνηνε” στα μάτια πολλών συναδέλφων και κατασκευαστών. Σκεφτείτε όμως καλύτερα, πόσο στοιχίζει ένα λάθος στη χάραξη. Εκατοντάδες, χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ; Λάθος στη χάραξη άξονα οδού -στροφή συγκεκριμένα- κόστισε σε κατασκευαστή περισσότερα από 700.000€… 

...κατά τη διάρκεια του έργου

level
Όλα πήγαν κατ’ευχήν και το έργο ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Οι πρώτες χαράξεις δώσαν τόπο και μέτωπο στα συνεργεία, και οι εργασίες συνεχίζονται με πυρετώδης ρυθμούς.Οι εργασίες του τοπογράφου είναι το ίδιο απαραίτητες όπως και πριν την έναρξη των εργασιών. Πιθανώς να πρέπει να γίνουν χαράξεις των ίδιων ή άλλων σημείων λόγω απώλειας της σήμανσης, νέες αποτυπώσεις “as-built” των κατασκευασμένων τμημάτων του έργου, σταδιακές αποτυπώσεις προόδου εργασιών, σταδιακές λήψεις εδάφους, αεροφωτογραφήσεις, βυθομετρήσεις κτλ. Οι άνωθεν εργασίες απαιτούνται ώστε να μπορούν να τεκμηριωθούν και να εκτελεστούν σωστά οι επιμετρήσεις, τα ΠΠΑΕ και ως αποτέλεσμα οι λογαριασμοί. Και όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό.

Μη “προβλεπόμενη” σύνταξη επιμετρήσεων, ογκομετρήσεων κτλ, οδηγεί σε μη άρτια τεκμηρίωση του ΠΠΑΕ, και πολλές φορές στην απόριψη ή στην καθυστέρηση είσπραξης των λογαριασμών. Αυτό με τη σειρά του εισάγει καθυστερήσεις στο έργο συνήθως ως αποτέλεσμα της έλλεψης χρηματοδότησης. Και κανείς δεν το θέλει αυτό.

Εμείς στην metras νοιώθουμε τι σημαίνει αυτό για εσάς. Ελάτε να συζητήσουμε για το είδος των εργασιών που μπορούμε να σας προσφέρουμε, καθώς και για τους ευέλικτους τρόπους πληρωμής μας. (Αποκοπή, πάγια, συσχέτιση, πρόοδος κτλ)

Γεωργάκης Θεοφάνης

...και στο κλείσιμο αυτου

end-of-the-road

Όταν με το καλό φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η συμβολή μας και πάλι είναι απαραίτητη. Αν δεν δημιουργήθηκαν as-built σχέδια κατά τη διάρκεια του έργου, σίγουρα τώρα ήρθε η ώρα τους.

Οποιαδήποτε και εαν είναι η φύση του έργου, στην metras μπορούμε σίγουρα να ανταπεξέλθουμε. Διαθέτοντας άρτιο εξοπλισμό, μπορούμε να φέρουμε εις πέρας οπιαδήποτε εργασία, όσο απαιτητική και έαν είναι σε ακρίβεια, χρονοδιάγραμμα ή προσωπικό.

Αυτό που απομένει είναι να συνεργαστούμε. Λοιπόν;

Λίστα Παρεχόμενων Εργασιών

  • Αναγνώριση περιοχής - Σύγκριση με μελέτη - Εντοπισμός προβλημάτων
  • Σύνταξη μελέτης εφαρμογής
  • Εγκατάσταση οριζοντιογραφικών και υψομετρικών δικτύων ελέγχου
  • Χαράξεις - Σημάνσεις τεχνικών & κατασκευαστικών λεπτομερειών
  • Σταδιακές αποτυπώσεις
  • Λήψεις εδάφους - Ογκομετρήσεις - Χωματουργικά
  • Αεροφωτογραφήσεις
  • Βυθομετρήσεις
  • Αποτυπώσεις για σύνταξη As-Built σχεδίων
  • Παροχή προσωπικού - εξοπλισμού

Δημιουργήστε με την metras

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν μηχανικό της metras
και αποκτήστε έναν μόνιμο συνεργάτη για μια ζωή.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin