Υποστήριξη εργοταξίου

Ο τοπογράφος είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των μελετών και των κατασκευών. Είναι ο μηχανικός ο οποίος μεταφέρει με ευθύνη και ακρίβεια τα χαρακτηριστικά της μελέτης επί του εδάφους. Έτσι,…

Comments Off on Υποστήριξη εργοταξίου

Άδεια λειτουργίας ιατρείου – οδοντιατρείου

Όπως προειδοποιεί και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με "επείγουσα" ανακοίνωσή του, είναι απαραίτητο προτού ενοικιαστεί κάποιος χώρος στέγασης (ή συστέγασης) ιατρείου, να πραγματοποιείται έλεγχος καταλληλότητας από μηχανικό. Η εμπειρία των…

Comments Off on Άδεια λειτουργίας ιατρείου – οδοντιατρείου

Άδειες μικρής κλίμακας

Είναι ορθότερο να αναφερόμαστε σε αυτές με το "πραγματικό" τους όνομα, δηλαδή Έγκριση Εργασιών (Δόμησης) Μικρής Κλίμακας, ωστόσο συχνά καταφεύγουμε στον παραπάνω ορισμό χάρην ευκολίας.  Που & πότε επιτρέπεται Η…

Comments Off on Άδειες μικρής κλίμακας

Κτηματολόγιο

Το Κτηματολόγιο αποτελεί την πρώτη τεκμηριωμένη Ελληνική προσπάθεια καταγραφής όλων των ακινήτων (και των δικαιωμάτων επί αυτών)  στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης για τα χρόνια που έρχονται,…

Comments Off on Κτηματολόγιο