Άδειες δόμησης

Άδειες

Άδειες μικρής κλίμακας

Είναι ορθότερο να αναφερόμαστε σε αυτές με το “πραγματικό” τους όνομα, δηλαδή Έγκριση Εργασιών (Δόμησης) Μικρής Κλίμακας, ωστόσο συχνά καταφεύγουμε στον παραπάνω ορισμό χάρην ευκολίας.

Περισσότερα »

Δημοφιλή: