Άδειες λειτουργίας

Άδειες

Άδεια λειτουργίας ιατρείου – οδοντιατρείου

Όπως προειδοποιεί και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με “επείγουσα” ανακοίνωσή του, είναι απαραίτητο προτού ενοικιαστεί κάποιος χώρος στέγασης (ή συστέγασης) ιατρείου, να πραγματοποιείται έλεγχος καταλληλότητας

Περισσότερα »
Άδειες

Άδεια λειτουργίας Φροντιστηρίου – Εκπαιδευτήριου

Τα εκπαιδευτήρια αδειοδοτούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  Ο νόμος που διέπει την έκδοση άδειας λέιτουργίας για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις βρίσκεται

Περισσότερα »
Άδειες

Άδεια λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος φέρουν την υποχρεώση έκδοσης άδειας λειτουργίας. Αυτό συνοδεύεται από την υποχρέωση τήρησης των δικαιολογητικών επ’ αορίστω στο χώρο εγκατάστασης.  Βασική

Περισσότερα »

Δημοφιλή: